Scopul principal  al unei evaluări, dincolo definiția din standardele de evaluare ANEVAR, este acela de a oferi beneficiarilor raportului de evaluare o informație justificată asupra valorii, pe care aceștia să o poată folosi atunci când este nevoie.

Standardele ANEVAR menționează că scopul evaluării trebuie precizat în mod clar, deoarece este important ca valoarea recomandată să nu fie utilizată pentru alte scopuri decât cel stabilit. Scopul evaluării va influența  și determina tipul valorii.

Printre cele mai frecvente scopuri ale evaluării, se regăsește vânzarea, asistența acordată clientului atunci când acesta are în vedere o potențială tranzacție. Tipul valorii determinat într-un raport de evaluare care are ca scop vânzarea, este valoarea de piață. Beneficiarul primește o indicație a valorii de piață, împreună cu raționamentul care a dus la obținerea ei.

Garantarea unui împrumut este un scop al evaluării atuncă când clientul dorește obținerea unui împrumut de la o instituție de credit. Și în acest caz, valoarea estimată este valoarea de piață.

Raportul de evaluare poate fi elaborat și în scopul impozitării. În acest caz, valoarea estimată de către evaluator, este  valoarea impozabilă.

Raportarea financiară este încă unul din scopurile unei evaluări. Valoarea estimată în scopul raportării financiare, este valoarea justă, definită în Standardele Internaționale de Raportare Financiară, IFRS.

De asemenea, în  cazul unui litigiu, se poate elabora un raport de evaluare în care se pot estima diferite tipuri ale valorii, necesare soluționării litigiului. De regulă, acest tip de raport este cerut de instanțele de judecată.